Log ind

Vind dit marked med Verdensmålene

Af Johanne Bugge | 5 april, 2019 | 5 min | #bæredygtighed #blog

De sidste måneder er der kommet et utroligt skub i bevidstheden om FNs Verdensmål. Der er 17 mål med 169 delmål – så der skulle nok være et par stykker af dem, som din organisation kan tune sig ind på, sætte noget meningsfyldt i gang med og få pustet din konkurrencekraft op på.

Du bør dvæle lidt ved FNs Verdensmål, der hepper på en verden i balance både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Det er en bevægelse mod større fokus på ”bæredygtighed”, ”klimavenlighed” og ”ordentlighed”, som du bør forholde dig til. Jo før, jo bedre – for samfundets skyld, for din virksomheds skyld. Verdensmålene taler nemlig ind i alle brancher, og turistbranchen kommer til at skulle omfavne dem i langt højere grad, end den gør for nuværende.

 

Få tjek på dit kram

Store som små turistvirksomheder skal have blik for, at FNs Verdensmål skubber kraftigt på et konkurrenceparameter, som jeg vil kalde ”Bevidst Bæredygtighed”. Forbrugerne vil i stigende grad forvente, at du har tjek på ”hvad der er godt og skidt”, og om du har tjek på din ”impact” på Moder Jord. Gør du verden til et bedre sted med dit produkt og med den måde, du driver og har virksomhed på?

Hvis du ikke har tjek på dét, er du på den! I hvert fald lige om lidt. For jeg vurderer, at det bliver mere reglen end undtagelsen, at vores turister forventer, at vi ALLE SOM EN i vores branche arbejder hensigtsmæssigt i forhold til mennesker, dyr, natur og økonomi. Du bliver bedømt på, om du har ”styr på dit kram”. Hvis ikke, risikerer du at ryge i svinget i konkurrencen. Der er nemlig en stigende global-lokal bevidsthed om, at vi skal opføre os ordentligt og passe endnu mere på hinanden (heldigvis).

 

Italesæt og vær synlig om dine tiltag

Det kan være svært dét med politisk korrekthed, men du skal være sikker på, at forbrugerne får forventninger til dig med FNs Verdensmål i baghovedet, og deres holdninger dikterer deres købelyst. END OF STORY.

Så når nu FNs Verdensmål begynder at vinde frem i folks bevidsthed, så er det om at begynde at forholde sig aktivt til dem, justere, hvor justeres kan, og få kommunikeret om de gode ting, din turistvirksomhed gør for denne verden. Husk virkeligt at italesætte dine tiltag og give dem synlighed – det er en del af din kommunikationsopgave til kunder, interessenter og samarbejdspartnere.

 

De store skal nok klare det

Det handler om mere end ”spar en omgang vask på dit håndklæde, når du bor på vores hotel”. Det handler om, at virksomheden har en slags ”ISO-certificering” af sin miljømæssige, sociale og økonomiske impact kørende hele tiden – i hvert fald i overført betydning.

Og det hele tæller: Jeg har lige så lige købt en is fra en fryser i en attraktion, som havde et klistermærke, hvor der stod, at den bruger 30 % mindre strøm, end den gjorde før. Jeg er lige så lige gået forbi en skærm i Københavns Lufthavn, som fortæller om, hvordan lufthavnen vil være CO2-neutral i 2020. Hoteller bliver miljøcertificeret og er blevet det i mange år. Nu bliver turismeorganisationer det også som Wonderful Copenhagen, og de begynder så småt at lave turismestrategier med udgangspunkt i Verdensmålene. Fedt, mere af det!

De store skal således nok få hægtet sig på ”bevægelsen” både for klimaets skyld, men også for egen branding skyld. Og der er inspiration at hente til workshops hos fx Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og i Erhvervsfremmesystemet hos nogle af de nye Erhvervshuse.

 

…de små skal også heppes på

Men hvad med de små og mindre turistvirksomheder, der efter min erfaring traditionelt ikke fanges af erhvervsfremmesystemet. De har ikke altid samme kompetencebredde og ressourcer inhouse som de store. Hvem hepper, inspirerer og samler dem op? Hvordan får de øget bevidsthed, idéer til at optimere deres forretning både miljømæssigt, socialt og økonomisk og får implementeret idéerne, evalueret på dem og optimeret igen og igen samtidig med, at de husker at få fortalt, om alt det gode, de gør? For hvis de ikke er synlige om deres tiltag for en bedre verden, er det lige før, det ikke gælder. Forbrugerne skal høre om deres indsatser, før de kan give anerkendelsen.

Jeg taler her om campingpladser og mindre hoteller, spisesteder, oplevelsesudbydere og attraktioner både i by og på land, der også hele tiden skal styrke deres konkurrencekraft og løfte deres kvalitetsniveau – for dansk turismes samlede konkurrencekrafts skyld (der er jo hårdt brug for det).

 

Iværksæt strategiske projekter

Pilen peger på de nye destinationsselskaber, som bliver den regionale organisation, det lokale turisterhverv vil orientere sig mod fremover. Lige som de har gjort det i forhold til de snart ”gamle” visitorganisationer. Destinationsselskaberne bør have strategiske ”Vind-dit-marked-med-verdensmålene-projekter” gerne i samarbejde med Erhvervshusene og andre, og hvor turisterhverv, detailhandel og attraktioner inspireres til at forretningsudvikle i samspil med Verdensmålene.

Hos VisitAalborg har de ansat en Bæredygtighedsmedarbejder til blandt andet at inspirere erhvervet. Jeg håber, at flere af de kommende destinationsselskaber får fokus på dette strategiske vigtige tema og får lavet hands-on facilitering og inspirationsmateriale til deres erhverv og attraktioner, som gør en afgørende forskel for alle.

Klø på!

Johanne Bugge

Johanne Bugge er management konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem med speciale i turisme- og destinationsudvikling. Johanne rådgiver på 15. år kommuner, visit-organisationer og attraktioner i strategi-, organisations- og forretningsudvikling

Relaterede nyheder