Log ind

Stram op på samarbejdet Turisterhverv og Detailhandel

Af Johanne Bugge | 8 maj, 2019 | 4 min | #blog #trends

 Får du byttet kunder med din detailhandel? Hvor stærkt er det lokale samarbejde mellem turismen og detailhandlen i dit område?

Altså et koordineret, strategisk samarbejde, hvor der aktivt er taget stilling til, hvordan hotel, restauration og detailhandlen aktivt får byttet kunder og skabt den fælles bedst mulige oplevelse af byen/destinationen/området.

Det kan der være meget langt imellem rundt omkring i de danske byer. Ikke af ond vilje, men på grund af ”plejer” og historik. Og fordi der er nogen, der skal tage lederskab på, at få synergierne til at opstå og blive til noget.

Det handler om, at der er nogen, der tager initiativ til at få taget snakken. Får samlet nøgleinteressenter om det samme bord. Får skabt en fælles forståelse af potentialer og udfordringer og få lagt et fælles ambitionsniveau for, hvad man vil opnå sammen, og hvordan man vil sørge for det sker. Nogen kan være en kommune. Nogen kan være en handelsstandsforening, turistforening eller erhvervsforening. Det kommer an på de lokale forhold. Vigtigst er blot, at NOGEN føler et ansvar for at få bundet tingene sammen, så byen/destinationen bliver så lækker som mulig i turistens øjne.

Det lyder enkelt. Det er det ikke altid. Der skal møder til. Tillid skal opbygges. Korpsånd skal skabes. Og gamle traditioner for, hvem der samarbejdes med, manes til jorden. Der er ofte behov for at række hånden mere forpligtende ud til samarbejdspartnerne.

Jeg oplever desværre i både større og mindre byer, at Turistforeningen har sin egen strategi og organisering, og Handelstandsforeningen har sin egen strategi og organisering. Der er for lidt fokus på, hvordan der i fællesskab kan kapres nye kunder til området. Det er både detail og turisterhverv fuldstændig afhænge af, så der burde samarbejdes mere end blot at koordinere event-kalender. Det bliver der heldigvis også nogle steder.

Derfor er det spændende, når nogle byer tager initiativer, der har fokus på at styrke den samlede oplevelse af byens butikker som i Billund, der har et projekt, hvor 50 butikker er på kursus, så de får mere ud af turismen i byen. Andre byer som Aalborg har en tværgående arbejdsgruppe, hvor detailhandel og visitorganisation mødes fast sammen med kommunen og andre for at koordinere initiativer og sætte en fælles retning. Jeg har selv rådgivet Silkeborg Kommune i en strategisk proces for at udvikle Silkeborg som attraktiv handelsby, hvor indsatser på tværs af detail, turisme m.fl. blev tydeligere.

Det rigtige for turisten er, at der er et tæt samarbejde og fælles forståelse af, hvor vigtigt det er, at ALLE, som gæsten har berøring med, opper sig, sørger for rettidig service, får ledt gæsten rundt. Men også at alle udlever det brand, gæsten køber sig ind på, og bidrager til den samlede profil, som destinationen/byen kan adskille sig på over for andre byer.

Johanne Bugge

Johanne Bugge er management konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem med speciale i turisme- og destinationsudvikling. Johanne rådgiver på 15. år kommuner, visit-organisationer og attraktioner i strategi-, organisations- og forretningsudvikling

Relaterede nyheder