Log ind

Stormødet lever – fordi det er effektivt!

Af Claus Sneppen | 31 august, 2018 | 10 min | #blog #mødedesign

Det analoge stormøde – fx en messe, konference eller anden face2face mødeplatform, hvor mange er samlet, – lever og vokser, når det er en effektiv netværksplatform. Netværk er basalt set møder mellem mennesker, og stormøder kan effektivt facilitere mange mindre møder i mødet for deltagerne. I det fysiske stormøde indgår netværksdelen derfor som et centralt element for både mødeejer og -deltagere.

Det fysiske stormøde er, som alle andre møder, stærkt påvirket af digitaliseringen. Målgruppen ændrer adfærd, og det, vi i går mødtes fysisk om, kan allerede i dag klares mere effektivt digitalt. Men effektivitet er en opvejning af den tid, vi bruger – og gevinsten, vi får ud af det. Og digitale møder uanset størrelse er langt fra altid de mest effektive, hvis det handler om at skabe relationer og værdi af møder.

Det fysiske møde skaber en sanselighed og kropslighed mellem mennesker, som vi endnu ikke kan opnå eller overgå i de digitale alternativer. Det analoge møde er derfor særligt velegnet og effektivt til at skabe relationer, der bygger på tillid, hvor man kan udvikle nye tanker sammen. Det er bl.a. derfor, mange gerne vil rejse langt for at deltage i stormøder som konferencer og messer, – for at komme tættere på hinanden på en effektiv måde.

Vi kan konstatere, at markedet for stormøder generelt er i en positiv udvikling. Det sker bl.a. fordi man er gået væk fra primært at ville informere, til i stedet at skabe engagement og involvering omkring deltagernes passion. De stormøder som har fastholdt den gamle tilgang eller ikke har talt ind til deltagernes passion svinder.

Et godt, dansk eksempel på et vellykket stormøde er Folkemødet, der fungerer som platform for afvikling af et stort antal mindre møder. Her kan beslutningstagere og influenter på kort tid skabe kontakt til – og gennemføre – flere møder med hinanden, end de ellers ville have været i stand til. Det er, med andre ord, effektivt at deltage.

For arrangører af stormøder kan netværksbetragtningen give en effektiv vinkel til, hvad der er vigtigt at fokusere på i designet af mødeplatformene, idet værdien og effekten af et møde, for hver enkelt deltager, kan opgøres både kvantitativt (antallet af møder, du deltager i) og kvalitativt (kvaliteten af mødet og dem, du mødes med):

 

  • Antallet af møder (i mødet) hver enkelt deltager kan nå, afhænger af oplevelsesdesignet og rammesætningen for afholdelsen. Er der rum og tid til møderne?

 

  • Kvaliteten af mødedeltagerne er bestemmende for værdien af mødet. Så hvis de rigtige/vigtige deltager er det nemmere at tiltrække flere i samme kategori – den berømte sneboldseffekt. På den anden side er en kritisk stor andel af de ”forkerte” deltagere ødelæggende for værdien af mødet for de øvrige deltagere.

 

  • For at kunne tiltrække de rigtige mennesker til mødet, er det afgørende, at formålet står klart og forekommer vigtigt deltagerne – og ikke blot for mødeejer og afsender.

 

  • Kvaliteten øges også gennem graden af eksponering, og jo mere eksponering des større værdi. I en artikel om netværk i møder (HBR maj 2018) påviser forfatteren, at værdiskabelsen i møder ikke sker optimalt ved lav-risiko, men i rammer med øget indsats for den enkelte deltager. Jo mere den enkelte deltager har i klemme des mere vil deltageren skabe netværk og værdi. På Folkemødet er mange af de ”vigtige” deltagere placeret på scener og indgår i debatter og indlæg, og har derfor en stor indsats (eksponering) i mødet. Følgelig vil disse deltagere også opleve et stort værdiafkast. (Diskussionen om de øvrige deltagere og folkeligheden er en helt anden, og de vigtige står i modsætning til den folkelige, ikke ” vigtige” besøgende, som hovedsageligt forholder sig lyttende og observerende, og dermed opnår mindre netværk og mødeværdi).

De stormøder, som forsvinder, oplever som udgangspunkt at kvaliteten af deltagerne falder fordi passionen for indholdet flytter til andre platforme (digitale eller andre mødefora) – eller fordi oplevelsesdesignet eller muligheden for eksponering hindrer værdiskabelsen.

Stormøder er effektive og vokser – hvis de er vigtige for de ”vigtige” deltagerne. Hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen.

Claus Sneppen

Claus Sneppen er ejer af og direktør i konsulentvirksomheden 3rdDimension, bestyrelsesmedlem i tænketanken Morgendagens Møder og foredragsholder

Relaterede nyheder