Log ind

Planlæggere skal balancere sikkerhed og et indbydende miljø

Af Alexander Melchior | 12 oktober, 2019 | 4 min | #trends

Nutidens møde- og eventplanlæggere skal forberede sig på al slags risici, men det bør deltageren ikke mærke

Enhver stor samling af mennesker, som ved konferencer, møder og events, præsenterer planlæggere overfor en sikkerhedudfordring, som de nøje må overveje. I de seneste år er den udfordring blevet mere kompliceret, alt i mens nogle trusler er blevet mere udbredte og normale. Alt fra ekstremt vejr, sygdomsudbrud og øget terrortrusselniveu er noget planlæggere nu i højere grad må overveje når de planlægger events både herhjemme og i udlandet, sådan lyder det ihvertfald fra en ny rapport fra rejsemanagementvirksomheden BCD Travel.

Mere polariserede og intense politiske klimaer som f.eks. i Storbritanien og USA har ligeledes haft en indvirkning på eventsikkerhed og måden hvorpå verden er lige åben for alle rejsende.

Det store spørgsmål for planlæggere er således, hvordan de mest effektivt kan forberede sig på sådanne ricisi samtidig med, at de kan skabe et indbydende og behageligt event for deltagere og delegerede. For selvom sikkerhed er vigtigt, må det aldrig gå ud over deltageroplevelsen. Det betyder at planlæggere må have en kompleks og fleksibel sikkerhedsplan, der er tilpasset deltageroplevelsen.

Samtidig er det vigtigt at planlæggere tilpasser sikkerhedsplanen det enkelte event – det findes ikke en måde, at tilgå et event fra et checkliste-scenarie. Det hele afhænger af venuestørrelse, location, temaer og deltagergrupper, da alle disse faktorer er med til at bestemme forskellige ricisi, der kræver forskellig planlægning.

 

Datasikkerhed udfordrer ofte planlæggere

Selvom fysiske ricisi og uforudsigelige hændelser er en vigtig del af sikkerhedsindsatsen omkring et møde eller event, er det også ofte brugen, opbevaringen og benyttelsen af data indsamlet igennem ny teknologi, der udgør en stor udfordring for planlæggere. 

Det sker blandt andet, ironisk nok fordi nogle af de værktøjer, der er mest brugbare for at identificere og bekæmpe specifikke sikkerhedricisi, også nogle af dem der kan gøre møde- og eventvirksomheder sårbare på andre måder.

Kunstig intelligens og maskinlæring samt overvågning og grundig registrering af deltageres data kan være med til at monitorere og styre risikomønstre, og kan også virke til at screene deltagere. Samtidig forhøjer det også mængden af data der potentielt kan lækkes eller stjæles, og det sker faktisk relativt ofte i hospitalityindustrien, at data bliver offer for angreb fra hackere eller bare lækkes ved en fejl. Det skyldes både at virksomheder og brands generelt bruger teknologier som kunstig intelligens og ansigtgenkendelse mere og mere i events og store konferencer, men samtidig også, at der på det globale marked stadig er meget at lære om datasikkerhed.

Det kompliceres yderligere af mangfoldigheden af forskellige lovgivning og regelsæt når det kommer til datasikkerhed, der ofte ændre sig alt efter hvilket land eventen afholdes i samt hvor deltagerne kommer fra. F.eks. skal amerikanske events også overholde den europæiske GDPR hvis de har deltagere fra EU – samtidig er det også vigtigt at virksomheder forstår at udnytte ny teknologi til bedst at give deltagere gode oplevelser.

De fleste fagpersoner anbefaler at alle planlæggere får en klar forståelse for hvem der ejer hvilket data, hvilket data der indsamles og hvor det lageres.

Sikkerhed og deltageroplevelse bør gå hånd i hånd, men det gør de ikke altid, at finde balancen mellem de to er blot én af de mange udfordringer for tidens møde- og eventplanlæggere.

Relaterede nyheder