Log ind

Nye generationer presser bæredygtighedsudviklingen fremad

Af Alexander Melchior | 26 juni, 2019 | 4 min | #bæredygtighed

I takt med at eksempelvis millenials begynder at dominere arbejdsmarkedet, tager de specifikke påvirkninger med sig, blandt andet en større indsats for bæredygtighed.

En betydelig reducering af spild og en øget miljømæssig indsats har vist sig at være svær opgave for møde- og eventindustrien at løse, selvom der tages vigtige skridt i den rigtig retning.

Industrien oplever et større og større pres for at blive mere bæredygtig og i bedre grad reflektere de bæredygtighedsværdier som møde- og eventdeltagere repræsenterer. Bæredygtighedsproblematikken er således gået fra noget mange anerkendte burde ske, til noget de fleste anerkender skal se.

Møde- og eventplanlæggere forudsiger da også at bæredygtighed vil blive et topfokus for venues de næste par år, men vaner og fasttømrede processer der øjensynligt er svære at komme ud af, gør udviklingen af nye bæredygtighedsstandarder, samarbejder og principper langsommelig.

 

Unge pionerer nye udviklinger

Den seneste Meeting Room of the Future rapport fra IACC (International Association of Conference Centers) der adspurgte 250 mødeplanlæggere om deres syn på industriens fremtidige udvikling viser, at næsten halvdelen mener at bæredygtighed vil være en af de aller vigtigste elementer af events i 2024, ligeefter den øgede implementering af interaktiv teknologi. Især reduceringen af spild mener planlæggerne selv at der i fremtididen vil komme fokus på – men hvorfor er der ikke allerede et større fokus på det, ligeosm der er i andre dele af samfundet?

Undersøgelsen viser også at det er de yngre generationer, der langsomt begynder at overtage arbejdsmarkedet, der presser på med de nye udviklinger, men ældre generationer har svære ved at adoptere nye praksisser og skabe et nyt fokus. Det pres fra de nye generationer bliver ved med at gøre bæredygtighed til en større og større prioritet i industrien, omend langsomt.

Yngre adspurgte i undersøgelsen fra IACC lagde i højere grad vægt på at tage en såkaldt holistisk tilgang til planlægningen af events, og herunder ligger et større fokus på møder- og events’ miljømæssige påvirkning og et fokus på bæredygtighed som central komponent i planlægningen og kommunikationen omkring et møde eller event.

Det var da heller ikke kun udvikling inden for bæredygtighed, som bliver presset frem af de yngre generationer. Også en øget integration af ny teknologi, øget kreativitet og et større fokus på den overordnede “oplevelse” af et møde eller event, er noget der i fremtiden vil dominere.

Relaterede nyheder