Log ind

Mødeafkast – Kravle eller løbe?

Af Claus Sneppen | 7 august, 2018 | 4 min | #blog

På hvilket udviklingsstadie er din organisation i tilgangen til møder og oplevelser?

Vi arbejder med møder og oplevelser på forskellige udviklingsstadier, og alt efter organisationens modenhed udmønter det sig i meget divergerende tilgange. Fra tilgangen hvor vi tager tingene som de kommer, og hvor vi forsøger at få det bedste ud af hvert enkelt møde, mødepunkt eller oplevelse, til hvor vi bevidst arbejder ud fra en helhedsbetragtning og skaber mening gennem møder og oplevelser. Mening for den enkelte mødedeltager eller kunde, og ikke mindst mening for virksomheden og forretningen. Jo højere et udviklingsstadie, des højere et afkast skaber møder, mødepunkter og oplevelser.

Med afsæt i et helt arbejdsliv med fysiske møder og oplevelser er det min erfaring at tilgangene til møder og oplevelser opdeles i 5 udviklingsstadier:

1. Arbejder ubevidst med møder og oplevelser: Møder og oplevelser bruges uden et fælles sprog, bevidsthed og faglighed. Der er efterhånden ikke mange forretninger som ikke arbejder med oplevelser og kunderejser, men bevidstheden og fagligheden om fysiske face2face møder er lav på trods af at den udgør en afgørende andel af forretningen og arbejdslivet.

2. Arbejder med møder og oplevelser som de opstår i forløb. Ad hoc tilgangen kan karikeret fremstilles som arkadespillet fra fordums 70´ere ”Whack a mole. Udviklingsstadiet er eksponent for en lav prioritering og modenhed omkring forretningspotentialet i møder og oplevelser. Organisationer arbejder overvejende habituelt og erfaringsbaseret, og hovedsagelig på beslutningstagernes personlige præferencer.

Ad hoc tilgangen kan karikeret fremstilles som arkadespillet fra fordums 70´ere ”Whack a mole.

3. Arbejder bevidst med at eliminere dårlige møder og oplevelser. Et dårligt møde eller oplevelse er anslået til at være 5 gange så stærk psykologisk, som en god oplevelse (Roy F. Baumeister, Professor i social psykologi på Florida State University). Det giver derfor rationel stor mening og værdi at fjerne eller minimere alle dårlige møder og oplevelser.

For at muliggøre det systematisk er det nødvendigt at kortlægge og analysere alle møde- og oplevelsespunkter med henblik på at udvikle en strategisk tilgang. Den strategiske tilgang er en integreret del af den meget populære NPS måling, hvor de negative tilbagemeldinger vægter væsentlig højere end de positive. Det kan med andre ord betale sig at eliminere og minimere de lave scorer (0-6 ) i møder, mødepunkter og oplevelser.

4. Udvikler målrettet med gode møder og oplevelser. Med afsæt i en strategisk tilgang til møder og oplevelser arbejder man med at udvikle de væsentlige kontaktpunkter (eksisterende og nye) til at bliver endnu bedre. Udviklingen af gode møder og oplevelser sker på tvær af funktioner og ansvarsområder.

I forhold til NPS arbejder organisationen nu med at hæve andelen af 9-10 tilbagemeldinger efter det i foregående udviklingsstadie handlede om at minimere antallet af dårlige møder og oplevelser.

5. Skaber målrettet meningsfulde møder og oplevelser for deltagerne og organisationen. Når man arbejder med meningsfulde møder og oplevelser er man karikeret formuleret ”mødevoksen”. Det handler om at skabe meningsfulde møder, mødepunkter og oplevelser, som alle har et stort afkast. Mødeafkastet bliver dermed centralt for skabelsen af møder og oplevelser, og deltagere og organisation går fra alle møder, mødepunkter og oplevelser mere beriget.

I fortsættelse af NPS-parallellen går vi fra at have fokus på NPS som en KPI (”Key Preformance Indicator”), til at anlægge en mere moderne og tidssvarende OKR (”Objective and Key Results”) tilgang. OKR rammesætningen sigter at definere en organisationsmål, med en skarp forbindelse til ønskede nøgleresultater for at sikre en fælles tilgang på tværs af organisationen.

Organisationen skaber i 4. udviklingsstadie målbare nøgleresultater for møderne og oplevelserne. Vi bevæger os således fra at anskue NPS som en isoleret KPI målsætning til at fokusere entydigt på forretningen og meningen.

På hvilket møde – og oplevelsesudviklingsstadie er din organisation? Hvordan kan du udvikle organisationen, så møder og oplevelser bliver en mere integreret del af menings- og resultatskabelsen i organisationen? Vi har som professionelle møde- og oplevelsesfunktioner en forpligtelse til at skabe maksimal værdi for vores organisationer. Det er vores opgave at hæve den synlige værdi af møder og oplevelser i vores professionelle virke således at beslutningstagerne fremadrettet udvikler organisationens modenhed og udviklingsstadie for fysiske møder og oplevelser. Hvorfor kravle når du kan løbe?

Relaterede nyheder