Log ind

“Kodeordet er engagement” portræt af Green Hat People.

Af Alexander Melchior | 24 januar, 2019 | 7 min | #mødedesign #Tech #trends

Green Hat People leverer digitale mødeløsninger der igennem teknologi, spil og læring sikrer deltagernes fulde engagement. Og det kan måles på mødeværdien.

“Vi startede i Stockholm for 12 år siden, som teambuildingleverandører. Dengang handlede det om at sende folk rundt med Sony-Ericsson mobiler i gaderne og løse opgaver – så det har ændret sig lidt siden” siger Klaus Johansen der er grundlægger og direktør i den danske franchise Green Hat People Denmark, da meetly møder ham på virksomhedens kontor på Christianshavn i København.

For der er sket meget siden 2007, både for Green Hat People og for mødeindustrien, men måske vigtigere endnu i den digitale arena som den befinder sig i. Virksomheden, der udvikler skræddersyede digitale mødeløsninger baseret på gamification og læring har franchises i otte lande, og digitalisering er blevet et krav fra kunderne. Selvom Green Hat People Denmark blev grundlagt i 2017, og dermed er en relativ ny virksomhed, er der ingen tvivl om deres produkt og evner. Herhjemme har de blandt andet udviklet digitale workshops for Topdanmark, B&O og Novo Nordisk.

“Vi er selvfølgelig stadig relativt nye i Danmark, vi har kun været her i halvandet år, men noget der virkelig batter hos vores kunder der jo er store og etablerede virksomheder er, at vi kan fortælle, at over én million mennesker reelt har prøvet vores produkt, og det gør en forskel.” fortæller Klaus Johansen, der har en fortid fra rejse- og hospitalityindustrien, og blandt andet fra direktørstillinger i Scandic og TUI.

Green Hat People skræddersyr digitale mødeløsninger der engagerer deltagerne igennem spil

Formelt sagt skaber Green Hat People skræddersyede digitale teambuildingaktiviteter samt såkaldte Business Games og interaktive workshops. Virksomheden hjælper klienter, der ofte er større virksomheder og organisationer med at kommunikere et budskab til eksempelvis medarbejdere, det kan være om en virksomheds nye strategi eller om dens værdier og kultur, fælles er at det sker igennem gamification, micro learning og den nyeste teknologi.

“Alt vi laver og alt vi skaber er baseret på engagement. Det kan være et one-off møde eller workshop, som som oftest er måden vi møder vores kunder første gang. Langsomt kan vi dog se at kunderne begynder at komme igen, i takt med at de virkelig ser værdien i vores produkt manifestere sig”

 

Mødeengagementet sikres gennem digitale spil

Vi har flere gange skrevet om begrebet ‘gamification’ her på meetly, og med god grund. Flere og flere virksomheder får nemlig øjnene op for hvilken unik værdi spil kan give møder og workshops, og samtidig hvordan det baner vejen for bedre performances.

Gamification handler om at tilsætte spilelementer til eksempelvis faglige workshops i virksomheder, og således skabe interaktion og engagement. Og det er netop hvad Green Hat People skaber. Deres metode er at ændre målgruppen fra passive lyttere til aktive deltagere og således skabe bedre resultater. Undersøgelser viser nemlig at hvis man skaber engagement blandt deltagerne, så stiger både produktivitet, profit, salg og medarbejdertilfredshed.

“Det vi kan se vokse enormt her i Danmark på nuværende tidspunkt, det er hvad der hedder digitale strategiske spil eller business games og digitale workshops” siger Klaus Johansen om den øgede efterspørgsel af nye måder at engagere medarbejdere og mødedeltagere.

Det er netop evnen til at skræddersy forløb og spil til den enkelte kundes ønsker og behov der gør Green Hat People til et værdiskaber blandt mødeafholdere, dertil kommer at et spil eller forløb ofte kan udvikles meget nemt og hurtigt og kan afvikles på ganske kort tid. “Meget af det vi laver er, at putte lige præcis det tema der er på mødet ind i et spil eller workshop i digital format så kunderne føler at det er deres eget.” Fortæller Klaus Johannsen og fortsætter: “Vi skal jo ofte konkurrere med inspirationsforedragsholdere eller lignende, men det vi oftest vinder på er, at vi relativt simpelt kan formå at gøre eksempelvis alle 120 deltagere ved et møde aktive og engagerede – og får dem til at forholde sig til temaet.”

 

Digital parathed og teknologi baner vejen

Selvom teorien om gamification og læring som sådan ikke er specielt ny, er det alligevel først de seneste par år at metoden for alvor har taget fart i mødeindustrien, og det handler blandt andet om ny teknologi og øget digital parathed.

“Jeg tror det har noget at gøre med flere ting. Teknik, produkt og software er blevet meget bedre de seneste år – enkelte har måske haft dårlige oplevelser med teknik der ikke virkede førhen, og det kan vi nemt undgå nu. Der er også kommet en større parathed i forhold til at mange kunder nu har siddet ned og holdt møder på samme måde i 20 år. Det er de nu parat til at ændre, og det sker blandt andet også fordi der er kommet en ny generation på arbejdsmarkedet, som er fuldstændigt hjemmevante i smartphones og teknologi, og har brugt det næsten halvdelen af deres liv”, siger Klaus Johansen. Vi er altså midt i en omvæltning hvor øget digital parathed skubber til hvad kunderne efterspørger, og nye teknologiske udviklinger skubber til hvad industrien kan svare med.

Green Hat People’s opskrift på succes kommer altså på et kærkomment tidspunkt, hvor teknologi og digitalitet, læring og spil går op i en højere enhed. og i følge Klaus Johansen er det især den blanding af faglighed, underholdning og teknologi, der gør virksomhedens produkt særlig værdifuldt for kunderne. Han forklarer: “Vi fjerner alle grundende til, at deltagerne ikke skulle engagere sig. Det kommer på en helt naturlig måde”

Vi skal jo ofte konkurrere med inspirationsforedragsholdere eller lignende, men det vi oftest vinder på er, at vi relativt simpelt kan formå at gøre eksempelvis alle 120 deltagere ved et møde aktive og engagerede" Siger Klaus Johansen

Data og dashboards overbeviser kunderne

En af de store issues med møder har traditionelt været, at det er vanskeligt at måle en direkte ROI på dem, og det kan få virksomheder til at spare på mødefronten. Men nye teknologiske udviklinger og virksomheder som Green Hat People gør nu op med industriens ry om ikke at være datadrevet eller drevet af ROI.

Det problem er et som de produkter og løsninger Green Hat People udvikler kan modarbejde. Deres digitale løsninger er nemlig altid bundet op på data indsamling og dashboard sikring. Vigtigt for deres produkt er nemlig også at løsningerne både har en værdi både for mødedeltageren og for mødeafholderen.

“Vi har ikke ét møde hvor vi ikke måler. Vi stiller som regel et spørgsmål der skal måle f.eks. kendskab en virksomheds værdier eller nye strategi allerede før mødet. Så afholder vi mødet, og sender umiddelbart efter et nyt sæt spørgsmål ud og her kan man se reel ændring i både holdning og viden. Så kan arrangørerne altså nemmere retfærdiggøre udgifter ved mødet og måle en reel ROI. Vi er begyndt at have hele rejsen med: både før, under og efter mødet”

Samtidig tillader den teknologi som Green Hat People udvikler, at planlæggere kan sikre workshoppens data og dashboard efter mødet, og samler alle svar og spørgsmål både på digitale dashboards i word/excel-ark som ofte indeholder værdifuld information om mødets værdi.

“Det vi bare kan se er, at vi kan tage de ting der er underholdende og gøre dem business-orienterede, og det gør at folk bliver engagerede, folk bliver inspirerede og forståelsen for emnet et højt. Skabelsen af oplevelser er enormt vigtigt for os” Fortæller Klaus Johansen.

Relaterede nyheder