Log ind

Kan eventplanlæggere lære af musikfestivaler?

Af Alexander Melchior | 6 august, 2018 | 4 min | #mødedesign #trends

Musikfestivaler har udviklet sig til at handle om meget mere end musik, og det giver dem en unik fordel når det gælder tiltrækning og fastholdelse af gæster. Hvad kan andre events lære af denne tendens?

Sommerens festivalsæson lakker så småt mod enden, og dermed afsluttes endnu en sæson med de mange enorme musikfestivaller der hvert år præger den danske sommer. Fra Northside til Smukfest og Roskilde Festival, alle var de udsolgt og tiltrak flere besøgende end nogensinde før. Men hvordan kan festivalerne blive ved med at tiltrække nyt publikum samtidig med, at de fremmer og dyrker loyaliteten hos de genbesøgende gæster?

De seneste år er der sket en stigende grad af konvergens, altså sammensmeltning, mellem f.eks videnskab, forretning og den mere kreative industri i flere større events og festivaler. Denne konvergens er blandt andet kommet til udtryk i events som SXSW (South by South West), Airbnb Open og Roskilde Festival. Samtidig har en stigende kritik af en herskende status qou i konference- og eventindustrien udfordret måden hvorpå planlæggere i fremtiden vil designe konferencer og events, så de bedre henvender sig til vor tids distraherede og notorisk illoyale publikumsgrupper.

Her kan det være nyttigt for planlæggere at kigge på både sommerens danske musikfestivaler, samt til større udenlandske festivaller. Her har man nemlig fundet en måde hvorpå man kan fremme både loyalitet samtidig med, at man tiltrækker nye publikumsgrupper.

Hvad festivaller som Roskilde Festival og SXSW forstår, er hvordan man kan drive brand engagement helt i top ved at skabe en konvergens mellem viden, teknologi, musik og underholdning. På årets Roskilde Festival var der således arrangeret et omfattende talk program med fokus på kunst, videnskab politik og bæredygtighed. Og selvom det stadig er musikken er lokker, er disse mange talks velbesøgte og værdsatte.

Denne konvergens kan måske blive en essentiel del af innovation inden for eventplanlægning i fremtiden. Møder og konferencer har altid været platforme beregnet til læring og marketing, men blandingen af live brugeroplevelser, teknologi og indhold, der tidligere måske har været set som irrelevant, kan hjælpe events i at brande sig selv som innovative og genrebrydende, noget som især de yngre generationer belønner.

Dét konferencer, messer og mere business-orienterede events kan lære af de store festivaller, er måske så netop ikke at undervurdere de besøgende og deres interesser.

Deres interesser kan sagtens ligge andre steder end eventens primære fokus, og hvis man målretter meningsfulde oplevelser disse retninger, kan de besøgende kvittere med omtale og loyalitet.

 

Bæredygtighed

Bæredygtighed er efterhånden blevet en mere eller mindre fast del af de fleste events, omend i forskellige afskygninger og med forskellige tilgangsmåder.

Få events har gjort en så stor indsats og brandet sig som en forkæmper for bæredygtige tiltag som de store musikfestivaller. En undersøgelse blandt festivalgæsterne på Roskilde Festival i 2015 viste, at 94% af de besøgende efterspørger grønne og bæredygtige løsninger på festivalerne.

Især to af de større festivaller agerer frontløbere, når det gælder bæredygtighed, og umiddelbart ser det ud som om, at de besøgende gengælder entusiasmen med øget opmærksomhed.

Roskilde Festival har længe kæmpet med enorme mængde efterladt affald, men har aktivt forsøgt at modarbejde dette igennem samarbejder med både leverandører, organisationer og med gæsterne selv. De opfordres blandt andet igennem flere kampagner til at tage deres efterladenskaber med hjem. Festivalen har desuden åbnet nye eksklusive camping områder, hvor man kan sikre sig en god plads, hvis man forpligter sig til at tage sit affald med hjem.

Eventplanlæggere kan med fordel kigge til disse festivaller når det gælder bæredygtige tiltag og grønne løsninger. Selvom efterspørgslen af og fokus på bæredygtighed ikke er lige så udbredt blandt forretningsrejsende, viser flere undersøgelser alligevel at især de yngre generationer forventer, at forretningsevents også har klare bæredygtige målsætninger. Eventplanlæggere kan med fordel kigge til festivalerne efter hvordan man kan skabe bæredygtige løsninger, der samtidig kan skabe nye måder at engagere publikum og skabe meningsfyldte oplevelser.

Når man planlægger events, festivaller og konferencer må man somme tider tage risici og gøre tingene en smule anderledes. Somme tider vil skiftende tider og tendenser kræve drastiske ændringer på dit event. Det er netop her forcen for mange af de større festivaller ligger. De har formået at løse problemer samt formået at tilpasse sig tiden igennem større kreative tiltag, innovative løsninger og mod til at ændre sig samtidig med at beholde troen på deres egne principper.

Disse festivaller har forstået, at ligesom deltagernes præferencer og vaner udvikler sig over tid, om det er i form af ny teknologi, trends eller komfort ligeledes bør events udvikle sig. Festivalernes innovative rygrad og evne til at tiltrække og fastholde gæster gør dem altså til en værdifuld inspirationskilde for event- og mødeplanlæggere.

Relaterede nyheder