Log ind

Hvordan kan en event app gøre dig b(l)æredygtig?

Af Jeannette Eis | 16 september, 2019 | 5 min | #bæredygtighed #blog #Tech

Bæredygtighed er på alles læber, også i eventbranchen. Og med rette selvfølgelig. Men har bæredygtighed på konferencer og messer kun noget at gøre med økologisk mad, mindre madspild og naturlig emballage? 

Bæredygtighed er blevet et hot emne inden for møde – og eventbranchen. Et emne som kan bruges til positivt at skille sig ud, til at vise at man faktisk bryder sig om, hvordan man påvirker udviklingen. Samtidig lægges der et stigende pres i takt med øget efterspørgsel, som redaktør Alexander Melchior nævnte i sit indlæg: Hvordan balancerer man megaevents og bæredygtighed: 

”At fokusere på bæredygtighed er nemlig ikke bare det rette at gøre, det er også et stigende krav fra forbrugere og deltagere, og det forstår flere og flere planlæggere”. 

Hvilke bæredygtige tiltag foretager eventarrangører?

Uden at jeg har foretaget en analyse, tør jeg godt vove den påstand at bæredygtighed i eventbranchen typisk forbindes med økologisk mad, minimering af madspild og naturlig emballage (tallerkener, kopper, knive og gafler). Og hoteller og konferencesteder lokker med fokus på bæredygtige løsninger, også med hensyn til energiforbrug. Men hvad med reducering af tryksager som tykke trykte programmer? Er det noget, som du som eventarrangør har for øje?

Hvordan kan en event app gøre dig b(l)æredygtig? 

Det må siges at reducering af trykte medier er bæredygtigt. Den ligger lige til højrebenet, ikke? Men betyder det så, at alle eventarrangører på nuværende tidspunkt har erstattet de trykte programmer med digitale? Nej, det gør det ikke. Og hvorfor ikke? Jo, fordi vaner er svære at bryde. Og den bæredygtige udvikling inden for eventbranchen er noget langsommelig, som tidligere refereret af Alexander Melchior i: Hvordan balancerer man megaevents og bæredygtighed. 

Ok, hvad er det så jeg mener med, at du kan blive b(l)æredygtig med en event app? Jo, det er to ting: 

1. I al sin enkelthed vil erstatning af det trykte medie med det digitale være et ”lige til højre-benet” bæredygtigt tiltag. 

2. Men det behøver nu ikke være det eneste argument, du kan medtage i beslutningsprocessen – selvom det er et vigtigt argument. Du kan nemlig også ”blære dig” med et interaktivt digitalt medie, som kan mere end ”blot” at digitalisere det trykte program. Med en event app (eller konference app eller kursus app), kan du inddrage dit publikum og omdanne dem fra passive til aktive deltagere – med blandt andet online spørgsmål, afstemning, quiz, interaktiv standplan og nudging rundt i messehallen eller konferencestedet ved brug af iBeacon teknologi. 

 

Er en event app kun for den yngre generation? 

Det er muligvis et retorisk spørgsmål, om en event app kun er for den yngre generation. Det mener jeg ikke, selv om der er to gode argumenter, der taler for det: 

1. Digitale midler er den yngres generations foretrukne kommunikationsplatform – det naturlige medie for at søge og få informationer. 

2. Det er den yngre generation, der presser på for udvikling og implementering af bæredygtige tiltag i alle øjemed – også inden for events. 

Som Alexander Melchior refererede i: Nye generationer presser bæredygtighedsudviklingen fremad: 

”Det var da heller ikke kun udvikling inden for bæredygtighed, som bliver presset frem af de yngre generationer. Også en øget integration af ny teknologi, øget kreativitet og et større fokus på den overordnede “oplevelse” af et møde eller event, er noget der i fremtiden vil dominere”. 

Vi kan altså formode at det specielt er den yngre generation, der peger i retning af bæredygtige events og brugen af teknologi. Men jeg mener, at det er en misforståelse, hvis vi tror at den ældre generation slet ikke er modtagelig for teknologi og fokus på bæredygtighed. For selvfølgelig er de det, måske bare i lidt langsommere tempo. Vi bliver alle nødt til at følge med tidens trend. I sidste ende kommer det an på det strategiske fokus hos eventplanlægernes ophav, hvad enten du sidder i en privat virksomhed, kommune, universitet, brancheorganisation eller noget helt femte. 

____________________________

AF Jeannette Eis

Partner i konference-, møde- og eventsoftware udvikleren SortKaffe, der blandt andet står bag eventplatformen ConferenceCommunicator

Relaterede nyheder