Log ind

Hvordan definerer man et succesfuldt event?

Af Alexander Melchior | 18 marts, 2019 | 2 min | #trends

Ny undersøgelse forsøger at definere præcis hvad der definerer et succesfuldt møde. Det handler om viden og disruptive oplevelser.

“Hvordan kan jeg sørge for at alle er glade når de forlader eventen? hvordan kan man skabe værdi for alle deltagere? Hvad definerer egentlig et succesfuldt møde?”. Disse er nok spørgsmål de fleste planlæggere på et eller andet tidspunkt har stillet sig selv.

Netop de spørgsmål har event virksomheden The German Convention Bureau forsøgt at finde svar på. I anden del af den enorme undersøgelse Future Meeting Space, har de præsenteret ny forskning baseret på en undersøgelse lavet af blandt andre European Association of Event Centres, der forsøger at svare på netop disse store spørgsmål.

 

Seks forskellige slags deltagere og man skal nå dem alle

Resultaterne der blev udgivet i januar, tilbyder således en opskrift med to hovedingredienser nemlig; overførsel af viden og overraskende eller disruptive elementer. I undersøgelsen står der blandt andet: “Deltagere er tilfredse med events hvis de lærer noget nyt som de kan bruge i praksis i deres hverdag og arbejde, og med events der overrasker dem og ændrer deres adfærd”.

Samtidig inkluderer andre succesfaktorer, netværkning, interaktion og brugen af digitale teknologier.

Udfra disse succeskriterier anbefaler rapporten at, møder og events bør benytte sig af nye og innovative formater og teknologier såvel som visuelle og interaktive formater til at facilitere vidensudveksling.

Samtidig gør den opmærksom på, at ikke alle deltagere lærer og interagerer på samme måder, og at mødeplanlæggere derfor bør sørge for at skabe individualiserede elementer der skræddersys til deltagerne unikke krav og vaner. Rapporten går videre og definerer seks forskellige deltagertyper, hvordan man bedst kommunikerer og tilgår netop dem ud fra deres profiler.

Rapporten understreger at for at opnå succes, må planlægger inkorporere programdele der henvender sig til alle seks typer af deltagere, det handler altså om at finde balancen i eksempelvis brug af nye teknologi og teknologifri tilbud samt sessions der fokuserer på individet og andre der fokuserer på organisationssucces.

Læs hele undersøgelsen her: Future Meeting Space

Relaterede nyheder