Log ind

Hvad kan eventindustrien lære af Brexit?

Af Alexander Melchior | 1 oktober, 2018 | 5 min | #trends

En rundspørge blandt engelske planlæggere viser, at mange frygter, hvad Brexit kan gøre ved den britiske eventindustri. Hvad kan vi lære af reaktionen?

Når det gælder konsekvenserne af den britiske udtrædelse af EU, der næste år kan blive en realitet, kan det være svært at skelne fakta fra fiktion, og det kan være svært at spå hvordan Brexit vil påvirke forskellige industrier. En af de industrier, hvor man for alvor frygter konsekvenserne er event- og kongresindustrien. Flere undersøgelser viser, at britiske planlæggere, frygter at Brexit vil betyde at det bliver sværere at tiltrække events samt forøgede omkostninger.

Ifølge en undersøgelse fra britiske Business Visits & Events Partnership (BVEP) mener over 60% af britiske eventprofesionelle, at industrien vil have større problemer med at tiltrække internationale events som følge af Brexit. Eventindustrien er ligesom mange andre industrier meget afhængig af udenlandske investeringer og handel, og planlæggere og eventprofesionelle frygter, at udenlandske investerorer vil tøve pga. Øgede regulationer og lovgivning.

Undersøgelsen viser ligeledes at der findes en stor bekymring i industrien for, at Storbritannien vil blive set som en slags ’outsider’ destination for europæiske virksomheder. Overordnet kan vi altså se, at Brexit har skabt stor usikkerhed for fremtiden i den britiske eventindustri. Men hvad er de frygtede konsekvenser?

 

Ændringer i arbejdsstyrken

En af de mest giftige emner i hele diskussionen om Brexit, er hvordan forholdet mellem arbejdskraft fra EU nu vil skulle forholde sig til at bo og arbejde i Storbritannien. Mange industrier er afhængige af arbejdskraft fra EU-landene. Især eventindustrien er afhængig af udefrakommende arbejdskraft, og der er en generelt frygt for, at Brexit vil medføre en minimering industriens evne til at tiltrække talentfuld arbejdskraft, samt en forøgelse af omkostningerne ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

 

Økonomisk betydning

Derudover er en af de største bekymringer for den britiske eventindustri vedrørerende Brexit, hvorvidt det vil resultere i, at større multinationale virksomheder vil flytte deres hovedkvarterer og kontorer ud af Storbritannien, af praktiske og adminstrative årsager. Det vil nemlig betyde at det bliver sværere for eventvirksomheder at pitche forretning, når virksomhederne ikke har base i landet. Generelt er der en frygt for at Brexit vil betyde både en stigning i omkostninger som følge af restriktioner og regulativer, samt et fald i antallet af større internationale events og dermed omsætning.

 

Usikkerhed skaber ustabilitet

Så hvad kan vi så konkludere ud fra reaktionen og frygten fra den britiske eventindustri? Måske viser den først og fremmest, at usikkerhed og frygten for konsekvenserne, er med til at skabe instabilitet i industrien. Måske endda mere end de reelle konsekvenser vil komme til at gøre det.

Det er klart at usikkerhed er dårligt for markeder, da det leder til øget ustabilitet og en generel frygt og afholdelse for at lave forretning, noget der ofte kan medføre faldende forbrug og faldende valutakurser. Hvad vi kan lære fra den britiske eventindustris reaktion på Brexit er måske, at ligesom i alle andre industrier der er afhængige af international handel og investeringer, skaber usikre fremtidsudsiger et ustabilitet i markedet. Det er ikke nødvendigvis indikativt for hvad de reelle konsekvenser af Brexit kan komme til at betyde for eventindustrien, men det illustrerer hvordan usikkerhed i sig selv kan skabe ustabilitet i en industri.

Relaterede nyheder