Log ind

Genopfind det fysiske møde!

Af Claus Sneppen | 22 maj, 2018 | 6 min | #blog

Fysiske face2face møder er udfordret og under forandring. Det giver dig en unik mulighed for at gentænke fysiske møder og mødepunkter, og derved skabe større værdi for deltagerne og forretningen. Et centralt spørgsmål som vi skal kunne svare på er: Hvad er det fysiske møde rigtig godt til?

 

Digitalisering

Digitaliseringen har en voldsom påvirkning på vores mødeadfærd. Det, at mange møder rykker ud i det digitale rum, giver en oplagt mulighed for at gentænke vores tilgang til fysiske møder. Det gælder lige fra face2face kundemødet, mødet i en butik, besøget på en messe, besøget på en udstilling, deltagelsen på en konference, restaurantbesøget eller det interne morgenmøde på kontoret.

 

Forstå kontrasten mellem fysiske og digitale møder

Det digitale møde er et relativt nyt format, som mange ikke rigtig har fået ind under huden endnu. Men i takt med udviklingen i de digitale møder, sker der også rigtig meget med de fysiske møder, og det er i kontrasten mellem de fysiske og digitale møder at mulighederne for udvikling opstår.

 

Tænketanken ”Morgendagens Møder”

I 2017 etablerede 3rdDimension tænketanken ”Morgendagens Møder” med det formål at undersøge, udvikle og formidle viden om virksomheders fysiske møder – både de interne og eksterne, store og små – og deres relevans og værdipotentiale i en virkelighed, som i stigende grad påvirkes af digitale alternativer.

I dette arbejde kom vi bl.a. omkring forskellen på fysiske og digitale møder, ligesom vi konkret arbejdede med at skabe en model, der kategoriserer forskellige mødetyper alt efter hvilket formål, de har.

 

Er dine møder og mødepunkter kedelige?

Optimalt set, bør alle fysiske møder være spændende højdepunkter for deltagerne. Den dårlige nyhed er, desværre, at mange eksisterende fysiske møder og mødepunkter er for kedelige og dermed begrænser mødeafkastet.  Den gode nyhed er, at det giver rigtig gode muligheder for at udvikle nye spændende permanente og midlertidige mødeløsninger. Mødeløsninger hvor deltagerne ser frem til mødet.

 

Skab et fælles mødesprog

Vi ved meget lidt faktuelt om møder og mødepunkter. Den eksisterende ”mødeviden” i virksomhederne og organisationerne er som udgangspunkt primært personlig genereret og forankret. Der er med andre ord en masse mødeerfaringer hos personer og organisationer, men en stærk begrænset fælles faktuel viden. At arbejde med en kontinuerlig forbedring af mødeafkast på fysiske og digitale møder, kræver som udgangspunktet en fælles viden og et fælles sprog.

Hør professor, antropolog og medlem af advisory boardet for tænketanken Morgendagens Møder, Andreas Roepstorff fra Århus Universitet, fortælle om hvad der bl.a. optager ham i studiet af de fysiske møder.

 

Mødemodel

Det centrale outcome fra tænketankens indledende arbejde er en mødemodel som søger at svare på hvad henholdsvis det fysiske og digitale møde er egnet til. I modellen har vi samlet en masse indsigter og anbefalinger i en maggi-terning, der dels giver et anderledes billede af mødelandskabet, og dels giver os en række helt nye begreber at tale om møder ud fra (et fælles mødesprog).

Vi deler overordnet møderne op i 3 forskellige kategorier, som vi omtaler som mødeudbytter. Mødeudbytter går på tværs af de sondringer, vi ellers normalt kigger på, fx antallet af mennesker, kort/langt, internt/eksternt, fysisk/digitalt osv.

Hvis vi i stedet udelukkende ser på, hvad hovedformålet med mødet er, får vi flg. 3 grupperinger:

 

Samdriftsmøder er de møder, hvor hovedformålet er at sikre fremdrift i en defineret proces for at fjerne usikkerheder. Agendaen er forudsigelig og ingen er rigtig i tvivl om deres rolle og leverance. Der er ikke mange spørgsmål, det er ren proces. Samdrift møder er meget velegnede til at blive gennemført som digitale møder.

Samstemningsmøder er de møder, hvor hovedformålet er at afstemme tanker, følelser og adfærd. Ofte er der en tydelig hierarkisk opdeling, hvor nogen fortæller andre, hvordan tingene skal være. Der kan være mange spørgemål, der skal besvares, men målet er altid en rammesætning, så alle ved, hvilken vej, de skal gå. Graden af kompleksitet afgør, hvorvidt et samstemningsmøde bør afholdes fysisk eller digitalt – begge dele kan være rigtige.

Samskabelsesmøder er de møder, hvor hovedformålet er, at deltagerne skal skabe noget sammen. Det kan være en konkret idé eller et produkt og det kan være noget mere diffust som en fællesskabsfølelse eller virksomhedskultur. Disse møder er mere komplekse, og for at de kan blive en succes er det afgørende at der ikke er tydelige hierarkier, der spiller ind, at alle deltager aktivt, stiller spørgsmål og byder ind med svar. Samskabelsesmøder er derfor mest egnede til at blive afviklet som fysiske møder.

 

Opfordringen

Grib muligheden i den digitale revolution og genopfind dine fysiske møder og mødepunkter, og omfavn og brug de digitale møder til det de er bedst til.

 

Læs om tænketanken Morgendagens Møder her

Relaterede nyheder