Log ind

Fremtidens hospitality skal skabe værdi for lokalsamfundet

Af Alexander Melchior | 16 marts, 2018 | 6 min | #bæredygtighed #trends

Hospitality brands verden over genovervejer for tiden deres rolle i samfundet. Men hvordan skaber man værdi for lokalsamfundet, når man lever af rejsende, og hvorfor vil man det overhovedet?  

Det er ikke længere nok for hospitality brands udelukkende at fokusere på de overnattende gæsters oplevelse. Man vil i fremtiden også besidde en større rolle som værdiskaber i lokalsamfundet.

Opfattelsen af hoteller som steder kun for rejsende og overnattende gæster erstattes efterhånden af et ønske om at inkorporere hotellet i en større community-sammenhæng. Derfor gentænker hoteller og hospitality brands hele tiden måden de bliver set og brugt. Det er et spørgsmål om synlighed og om at skabe et stærkt tilhørsforhold til et lokalt fælleskab.

 

Hotelydelser tilgængelige for lokale

Kampen om at være en værdifuld del af lokalsamfundet signalerer en større udvikling, hvor hoteller verden over forsøger at blive en mere naturlig medspiller i dagligdagen for gæster såvel ikke-gæster.

Udviklingen synes kun naturlig. Mange hoteller kæmper med, at de ofte kun ser deres gæster én gang, og forretningsrejsende måske én gang om året.

En række internationale brands har gentænkt deres rolle i samfundet netop for at skabe større incitament for brugen af hoteller uden for de normale rammer. Det gør de blandt andet ved at åbne op for mange hotelydelser, såsom renseri, træningscenter og co-work områder, for lokale og ikke-overnattende turister, og i lige så høj grad ved at inkorporere lokale ydelser i deres drift og dagligdag.

Det franske hospitality brand Accor er en international pioner inden for denne community-hub tankegang. Deres app AccorLocal tilbyder lokale forretninger at formidle deres ydelser, alt sammen med hotellet som en slags markedsplads. Således går hotellet fra at være en afskåret enhed placeret midt i en lokal dagligdag til at besidde en aktiv rolle som værdiskabende community hub.

 

Når turisme dræber lokalsamfund

Længe har øget turisme og eksplosiv vækst af hoteller skabt harme blandt lokalebefolkninger især i europæiske storbyer som Barcelona og Venedig.

Udviklingen af hoteller som community hubs og konvergensen af lokal og – turismesamfund, kan ligeledes ses som en reaktion på det øgede fokus på hospitality brands’ pressede ståsted i lokalsamfundet.

En aktiv indsats inden for værdiskabelse for lokalsamfundet kan måske være med til at løse nogle af de problematikker. Med øgede turismetal verden over må hospitality brands forsøge at finde en måde, hvorpå de kan tilføre værdi til det lokalsamfund, de er placeret i og ved at transformere hotellerne til værdifulde værktøjer for lokalsamfundet er en måde at gøre det.

 

En kobling mellem det lokale og det globale

Det er ikke kun hos franske Accor, at tanken om lokal værdiskabelse er en aktiv drivkraft. Også herhjemme er der udvikling på området. BC Hospitality Group A/S har f.eks. været aktive i den ambitiøse kvarterudviklingsplan Bella Kvarter. En plan, der ifølge arkitekten og BC Hospitality Group A/S vil forene et nyt lokalsamfund med hotel og konferencekvarteret. Et aktivt samspil og fælleskab er nemlig også ekstra attraktivt for hotel – og konferencegæster.

”Det der gør projektet så vildt interessant, er den stærke kobling mellem det lokale og det globale”
Dan Stubbergaard, Arkitekt, COBE

Visualisering af Bella Kvarter af COBE. Sammensmeltningen af lokalt byliv og konferencekvarter er i fokus

”Det, der gør projektet så vildt interessant, er den stærke kobling mellem det lokale og det globale” fortæller Dan Stubbergaard, der er grundlægger af COBE og manden bag Bella Kvarters masterplan. Bella Center og det tilstødende hotel AC Hotel Bella Sky Copenhagen placeres med planen i et byrum fuldt af liv.

Mens følelsen af lokalsamfund og byliv vil gavne hotel- og konferencegæster, får områdets beboere mulighed for at nyde godt af rabatter på mange af de services, hotellerne udbyder samtidig med, at de kan tage del i det liv konferencer og turister bringer til området.

Tilgangen er utraditionel, da konferencecentre typisk ligger afsondret og er monofunktionelle områder, men hos gruppen bag Bella Kvarter mener man, at der kan og bør være synergi mellem besøgende og beboere.

Denne nye udvidede vision for, hvad et hospitality brand står for, og hvilke ydelser det yder til hvem, er helt klart en udvikling der vil være med til at forme fremtidens hospitality i den ene eller den anden retning. Spørgsmålet er så om udviklingen kan være med til at løse nogle af de anti-turisme følelser, der er opstået i mange storbyer.

 

Læs mere her:

https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/04/tourism-kills-neighbourhoods-save-city-break

https://skift.com/2018/01/24/the-big-vision-for-augmented-hospitality/

Relaterede nyheder