Log ind

Formålet er omdrejningspunktet i SortKaffe’s eventplatform – ikke teknologien

Af meetly.dk | 11 marts, 2019 | 5 min | #Tech

Softwarevirksomheden SortKaffe leverer værdi med klare formål til eventarrangører, deres deltagere og udstillere. Teknikken er blot værktøjet. Vi har snakket med Jeannette Eis, partner i SortKaffe.

Jeannette Eis fra virksomheden SortKaffe har på den seneste tid bidraget med blogindlæg her på meetly. Indlæggene har berørt lige fra hvordan tekniske løsninger kan bidrage til relevante fysiske møder over persondata (GDPR) til hvordan messearrangører skal huske at have fokus på såvel messegæster som udstillere. Alt sammen bundet sammen af teknologi som værktøj. Det er netop det med, at teknikken blot skal ses som værktøj, og ikke en teknologisk gimmick, der er SortKaffes styrkeposition.

Vi har snakket med Jeannette for at høre historien bag og hvorfor de nu leverer digitale løsninger til møde og eventbranchen? Hvad driver dem? Og hvad oplever de som tidens trends inden for digitale eventløsninger?

 

meetly: Først skal jeg lige høre, hvorfor hedder I SortKaffe?

Jeannette Eis: Ja, det bliver vi tit spurgt om. Den sande historie om navnets tilblivelse er, at i 2011 da Mikael Klante stiftede SortKaffe, fik han hjælp af en dygtig tekstforfatter. Efter mange forgæves forsøg på at komme op med et unikt navn, som ikke klingede på det sædvanlige ”software”, ”teknik”, ”IT”, sagde tekstforfatteren på vej ud ad døren: ”Kald jer SortKaffe, I bestiller ikke andet end at drikke kaffe…”. I dag brander vi os med navnet, og synes at det passer rigtig godt til vores formål med vores eventplatform. For lige som kaffe bringer mennesker sammen, ønsker vi at bringe mennesker sammen fysisk, bare med digital kommunikation som facilitator. Og ikke for at nævne, at der bliver drukket en del kaffe til konferencer og messer….

Lige som kaffe bringer mennesker sammen, ønsker SortKaffe at bringe mennesker sammen via digital kommunikation til gode fysiske møder.

Teknologi skal blot være værktøjet ikke formålet i sig selv

meetly: Hvad er jeres historie?  hvorfor udvikler I løsninger til netop møder og events?

Eis: I starten af Sortkaffe´s levetid var apps det nye sort, og her udviklede vi skræddersyede apps til SFO´er, museer, turistbranchen og kommuner, bl.a. en kursus-app til Børn & Unge i Århus kommune. Da jeg kom ind i SortKaffe i 2013, fik jeg den idé at omdanne nogle af de gode kundecases til egne licensløsninger. Casen med Århus kommune lagde kimen til ConferenceCommunicator, som så dagens lys i 2014 i form af en konference-app. Sidenhen er det blevet til en hel platform, som også består af online tilmelding, online matchmaking, lead-generering for udstillere, automatiseret indhentning af messemateriale mv..

Eis: Så på den ene side, kan man sige, at det er tilfældigt, at vi er gået hen og blevet leverandør til møde & eventindustrien. Omvendt, er der en god grund til det. Vi lyttede til behovet og så en forretningsidé i at udvikle en licensløsning, som med kundernes hjælp ville vokse til at imødekomme manges ønsker.

 

meetly: Hvad driver jer, og hvad er jeres passion?

Eis: I dag er det blevet vores passion at levere digitale løsninger til konferencer og messer og andre events med et klart formål for øje. Det er for os meget mere end ”blot” at levere software. Vi drives af at kunne imødekomme mange forskellige behov og ønsker. Dét at vi har en omfattende platform med 6 moduler pt. og en del tilvalgsfunktioner, gør at det er sjovt at udvikle, sælge og supportere. For selvom man skulle tro det, ja så er eventarrangører faktisk ikke ens. Ønsker og behov er forskellige. Og det gør, at det aldrig bliver kedeligt at være i dialog med kunderne, for vi skal hele tiden holde os skarpe på behov. Både i forhold til at holde os opdateret og videreudvikle.

 

meetly: Hvad oplever I som tidens trends?

Eis: Som sagt, bør teknologien blot være et værktøj til at opnå det givne formål med en event. Ikke teknik for teknikkens skyld. Hav formålet for øje og brug teknologien derefter. Det er vores mantra. Som vi ser det, er der tre overordnede målgrupper for events: eventarrangører, deltagere og udstillere. Derfor bør teknologien ramme formålet i forhold til de enkelte målgruppers behov. Vi oplever, at eventarrangørerne i stigende grad eftersøger automatiserede processer, der kan spare dem tid, samt metoder til at nudge messegæster og deltagere rundt i messe – og konferenceområdet. Og ikke at forglemme dataanalyse til at øge forretningen er klart en af tidens trends.

Deltagerne skal have maksimalt udbytte af deltagelse, og derfor efterspørger arrangørerne funktioner til at øge deltagerinvolvering og interaktion mellem hinanden, udstillerne og oplægsholderne. En af metoderne er at bruge digitalt matchmaking værktøj til at skabe målrettede møder mellem deltagerne. Udstillerne skal tilbydes øget branding med eksempelvis digitale annoncer og iBeacon-konkurrencer, samt mulighed for at gemme relevante leads digitalt. Alt det skal teknologien kunne rumme, hvor den skal kunne skabe værdi for de forskellige interessenter på forskellige måder på samme tid.

 

meetly: Til sidst, hvis der er 3 ting, I gerne vil huskes for, hvad er så det?

Eis: 1. At vi har en eventplatform med mange funktioner, som kan foldes ud efter behov. 2. At vi ikke udvikler teknik for teknikkens skyld. Men at teknikken blot er et værktøj til at opnå eventplanlæggerens formål med at holde eventen. 3. At vi ikke ”blot” er en softwareleverandør, men også en slags eventkonsulent, som bidrager med input og viden – udover ren teknik.

 

Læs også:

Guide: Hvordan kan du både tilfredsstille dine messegæster og dine udstillere?

Frygter du (også) at teknologien overtager de fysiske møder? Eller tror du at teknologien kan gøre dem bedre?

Eventarrangør: Er GDPR gået lidt i glemmebogen?

Kan for meget teknologi ødelægge møder og events?

Relaterede nyheder