Log ind

Forlad møder du ikke tilfører værdi!

Af Claus Sneppen | 26 november, 2018 | 4 min | #blog #mødedesign

Da Elon Musks interne e-mail om møderegler blev lækket til pressen i foråret, modtog det meget opmærksomhed og trak overskrifter i hele verden. Særlig fokus fik reglen om at mødedeltagere skal forlade møder, hvor de ikke bidrager eller tilfører værdi. Musk ser reglen som et modsvar på det stigende antal (og ofte også uproduktive og værdiløse) møder og arrangementer som medarbejdere deltager i.

Elon Musk´s 6 interne møderegler er:

  1. Ingen store møder
  2. Skort frekvente møder
  3. Forlad mødet hvis du ikke bidrager (med værdi)
  4. Drop jargon og indforstået sprog
  5. Kommuniker direkte – uanset hierarkier
  6. Følg logik – ikke regler

I en verden hvor vi mødes på så mange platforme og i mange formater, er er det vigtigt at vi bruger ressourcerne og møder optimalt. Vi skal naturligvis allokere tid præcist der, hvor værdiskabelsen er størst for mødeejer, organisationen og mødedeltagerne. Tid er i stigende grad en knaphedsfaktor i en digital virkelighed, hvor hastigheden accelererer.

 

Hvad er værdi?

Vi kan ved at anskue møder med fokus på mødeinvesteringen og mødeværdien øge vores potentielle mødeafkast. Formlen for mødeafkast er banal:

Mødeafkast = Mødeværdi – Mødeinvestering

Mødeinvesteringen er tid og penge, og mange af effektivitetstilgangene til møder tager udgangspunkt i netop den. Investeringen er derfor relativ håndgribelig at tilgå. Mødeværdien er derimod uhåndgribelige og svær at måle. Det er alt fra tanker, ideer, relationer, fremdrift og synergier mellem mødedeltagerne for at nævne nogle få. Kun når vi har styr på værdien af møder kan vi frigøre det fulde mødepotentiale og øge mødeafkastet.

Med inspiration fra adfærdsøkonomer, og vores fokus på service og oplevelser i virksomheder, kan vi trække en direkte tråd mellem værdien af et møde og graden af den oplevede deltagelse. Ingen deltagelse – ingen mødeværdi, og med en meget høj grad af deltagelse – meget høj værdi. Deltagelse kan være både aktiv og passiv, og kan måles på graden af fokusering. Fokusering er graden af tilstedeværelse. Ingen fokusering – ja så er mødeværdien lav. Ved en høj grad af fokusering er mødeværdien alt andet lige stor.

 

Det fælles formålet med mødet

Deltagelse og fokusering skal sammenholdes med formålet og vigtigheden for aktørerne i mødet. Vi skal med andre ord deltage om det fælles vigtige. Jeg har i tidligere blogs slået på tromme for, at vi sikrer deltagerorienterede møder. For hvorfor skal vi ellers mødes?

På møder ser vi deltagere træde ind i mødet med meget forskellige formål. Mødeejeren som stiller sig op og tager scenen på bekostning af de øvrige mødedeltagerne, mødedeltageren som hellere vil læse e-mails end at bidrage, eller deltageren som blot er kommet til det stort anlagte kundearrangement for at netværke med alle andre end værten.

Den store mødeværdi opstår hvis vi har et fælles fokus, og dermed samlet bidrager til mødet. Vi skal ikke nødvendigvist have det samme formål – men det er vigtigt at vi har et delvist fælles formål, og at vi samtidigt har indsigt i (og respekt for) hvorfor de øvrige deltagere har en anden tilgang til formålet med mødet.

 

Musk har en pointe

Det er hårdt at skulle rejse sig, og der vil nok gå et gys igennem forsamlingen hvis vi konsekvent begynder at forlade værdiløse møder. Vi ville skulle gøre ofte. Alt for ofte. Vi gør det allerede i situationer, hvor vi ikke bryder det sociale kodeks ved at forlade mødet. Jeg sætter mig sjældent langt fra udgangen i konferencer af frygt for at blive fanget i et værdiløst møde.

 

Topfoto af Maurizio Pesce, Milan, Italia

Claus Sneppen

Claus Sneppen chefrådgiver hos og grundlægger af Great Meetings der tilbyder en strategisk sparringspartner med speciale i at designe møder medindbygget succes, forretning og fremdrift

Relaterede nyheder