Log ind

Er dine møder værdifulde nok?

Af Claus Sneppen | 12 november, 2018 | 6 min | #blog #mødedesign

Der er store gevinster at hente, ved at øge værdien af møder og mødepunkter men det er en proces, som er hæmmet af en række faktorer.

I arbejdet med at skabe ny viden og indsigter i tænketanken Morgendagens Møder, har vi observeret 4 centrale mødeparadokser, som bør adresseres proaktivt for overordnet at få hævet værdien af fysiske møder.

Mødeparadokserne bunder på den ene side i, at møder er stadig mere forretningskritiske i både kvantitet og kvalitet, og på den anden side i, at organisationer og forretninger ikke arbejder fokuseret over tid på at forbedre mødeværdien og mødeafkastet.

Vi driver produktivitet gennem møder; lige fra mødet med kunden i butikken, sælgermødet, konferencen, messen – til de mange interne møder i organisationen. Nye mødeformer og kanaler opstår løbende og mulighederne for at skabe værdi har aldrig været større. Men møder opleves i stigende grad mindre værdifulde. Sælgeren har stadig sværere ved at få møder, analoge butikker er udfordret, vi drukner i intern mødespild, mange messer er truet, det er stadig svære at tiltrække målgruppen til arrangementer og mange destinationer oplever vigende markeder.

Mødeparadokserne

De 4 mødeparadokser er hhv. videns-, fokus-, mødeejer- og mødedeltager-orienterede. De bør alle imødegås, hvis vi skal sikre et solidt afsæt for at skabe mere værdifulde møder. Paradokserne er funderet på den grundlæggende viden, at møder er en stor og forretningskritisk del af produktivitetsgrundlaget for moderne virksomheder. De 4 paradokser er i en faldende orden indbyrdes forbundet:

1. Vidensparadokset:

Øverst har vi vidensparadokset. På trods af møders store – og stigende – andel af vores arbejdsdag, har vi ikke stor dokumenteret og fælles viden om møders betydning for at drive organisationer og forretning. En ovevejende del af udviklingen af møder og mødepunkter er skabt på habituel viden for den enkelte organisation eller mødeejer. Gennem mere viden kan vi begrænse dårlige møder og hæve værdien af alle møder.

2. Fokusparadokset

Organisationer og forretninger tildeler ikke møder tilstrækkelig fokus, og ofte bliver mødeansvaret delegeret ud og ned i organisationerne, for derefter hurtigt at blive konverteret til en operationel opgave. De forretningskritiske møder bliver strategisk besluttet højt af mødeejer, men bliver derefter hurtigt til en ”praktisk” opgave. Gennem mere og større organisatorisk fokus, kan vi skabe mere værdifulde møder.

3. Mødelederparadokset:

Mødeejer betragter sin egen tilgang til møder som udgangspunkt for ’gode møder’, men glemmer ofte at sikre værdien for mødedeltagerne. Mødeejer skal sikre, at der er sammenfald og stor fælles vigtighed for både organisationen, mødedeltagerne og for mødeejer. Gennem mere modtagerorienterede møder og mødepunkter kan vi øge mødeværdien.

4. Mødedeltagerparadokset

Som rosinen i pølseenden har vi mødedeltagerparadokset. Mødedeltageren har i mange henseende givet op og følger mødestrømmen, eller melder sig mentalt ud af mange møder, for i stedet at bruge tiden på andre opgaver eller beskedbesvarelser. Mødedeltageren tilpasser sin adfærd, men værdien af mødet falder drastisk for organisationen, når den enkelte mødedeltager enten ikke deltager eller mentalt ikke er tilstede. Gennem reaktivering af mødedeltageren kan vi skabe mere deltagelse i møder, og dermed øge mødeværdien.

 

Er ”nok” mødeværdi godt nok?

Jeg startede med at spørge ” Er dine møder værdifulde nok?”. Jeg slutter med at stille opfølgningsspørgsmålet ”Er den nuværende tilgang til mødeværdi godt nok?” Nej, det er ikke godt nok. Ikke hvis møde- og oplevelsesindustrien skal gribe mulighederne og sikre et solidt afsæt for mere værdifulde møder.

Jeg forudser, at der vil komme stadig mere fokus på imødegåelse af de fire paradokser, efterhånden som bevidstheden om møders betydning stiger. Helt tæt på mit eget virke er udviklingen af viden om fysiske møder drivkraften i Tænketanken Morgendagens Møder.

Tænketanken har til formål at undersøge, udvikle og formidle viden om virksomheders fysiske møder – både de interne og eksterne, store og små – og deres relevans og værdipotentiale i en virkelighed, som i stigende grad påvirkes af digitale alternativer. Meetly er ligeledes funderet i at ”giver dig viden og indsigt og gør dig klogere på emner inden for de nyeste mødetrends, …mødedesign og meget mere”.

Min opfordring er ganske enkel: Sørg for at basere jeres tilgang til møder på opdateret viden frem for gamle vaner (og få den forankret i organisationen), sørg for større organisatorisk fokus (aktivér ledelsen i hele processen), og få både mødeejere og mødedeltagere til at komme op af stolen i en fælles indsats for at bryde paradokserne.

Claus Sneppen

Claus Sneppen er ejer af og direktør i konsulentvirksomheden 3rdDimension, bestyrelsesmedlem i tænketanken Morgendagens Møder og foredragsholder.

Relaterede nyheder