Log ind

Content er stadig kongen – mere værdi af events

Af Claus Sneppen | 19 september, 2018 | #blog #mødedesign

Events er tæt forbundet til content, og der er store – og (ofte) uudnyttede potentialer – ved at fokusere mere på content-delen.

Events og store fysiske møder – interne og eksterne – medfører og skaber content, og indholdet er en guldgrubbe til endnu større værdi af investeringen. For ofte bruges der relativt mange ressourcer på iscenesættelse af eventet, hvor det med færre ressource kunne have været skabt en større værdi for deltagere og eventejer med det rette content. Det kan med andre ord betale sig at arbejde mere fokuseret med indholdet i forbindelse med implementeringen af events.

Events og fysiske møder er dyre, men er virkefulde redskaber til at komme helt tæt på en målgruppe. Udfordringen i forhold til content er, at events hovedsageligt bliver betragtet som en produktions- og procesmæssig opgave (som skal løses praktisk). Det er naturligt da fysiske møder har en skarp deadline, som er defineret i tid, og nogle gange også sted og rum.

For rigtig mange møder og events gælder det, at indholdet bliver besluttet af enkelte personer på baggrund er deres ”habituelle viden”, dvs. deres erfaringer og vaner. Opgaven med at få projektet ført ud i livet, bliver så videregivet til en proces- og produktionsansvarlig, som generelt bruger relativt begrænset tid og ressourcer på content. Det efterlader et gap (hul) i værdiskabelsen mellem deltagere og eventejer.

Jeg har 3 spørgsmål, man som eventejer bør stille sig selv, hvis man gerne vil skabe mere mødeværdi gennem fokus på content i events:

 

  • Er det, vi mødes om, (meget) vigtigt for både deltagere og eventejer?
    Content skaber rammen for mødet og sælger vigtigheden for den enkelte deltager. Content i selve mødet skaber værdi, og jo tættere og vigtigere indholdet kommer på den enkelte mødedeltager, des mere fokuseret er deltageren på værdiskabelse. Med andre ord er det en øvelse i ikke at være afsender- men modtagerorienteret.

 

  • Bliver deltagerne medskabere, eller er de reduceret til modtagere?
    Content, som man selv er med til at skabe, giver ofte mødet en høj værdi deltagerne. Og hvis det er værdifuldt for deltagerne, er der alt andet lige større mulighed for, at det også kan blive værdifuldt for eventejeren. Medskabelse gennem involvering, er med til at udvikle medejerskab, tillid og ikke mindst stærkere, mere holdbare og langvarige relationer til deltagerne. Engagementet er samtidig en indikator for, hvor vigtigt indholdet er for eventdeltageren – hvis deltageren bruger tid på det, er det sandsynligvis vigtigt for ham/hende.

 

  • Bliver content implementeret over tid?
    Content skal skabes med afsæt i eventet, og distribueres i andre kanaler både før, under og efter.

 

Genereringen af content giver bl.a. indhold som kan bruges til at kontakte deltagere efterfølgende, men det store potentiale ligger ofte gemt hos de mange, som ikke deltog i det fysiske møde. Mange eventejere udnytter ikke potentialet i at nå ud til alle dem, som ikke havde mulighed for at være til stede.

Content spredt over tid giver mulighed for at øge levetiden af investeringen, aktivere andre kanaler og øge målgruppen. Der er en betydende værdiforøgelse i at flytte ressourcer fra selve eventet over i andre kontaktpunkter over tid – frem for at brænde det hele af på et kontaktpunkt.

Stramme økonomiske og ressourcemæssige restriktioner omkring et event kan imødekommes ved at øge fokus på content – og eventejer kan ofte opnå det samme mødeudbytte for en mindre investering, hvis man tænker lidt kreativt.

Det sker meget ofte, at vi som rådgivere bliver kontaktet for at gøre et event mere værdifuldt efter at mødeejeren har fastlagt content, tid, sted, rum og dele af programmet. Mødeejer er således langt i processen, men ønsker at tiltrække og fastholde for at give en god oplevelse. Oplevelsen og iscenesættelse bliver dermed et overtræk, som kunne være løst mindre ressourcetungt – og med større effekt – hvis fokus i stedet havde været på content fra starten (dvs. før tid, sted, rum og program var fastlagt).

Her finder vi måske en lille del af forklaringen på, at eventansvarlige ikke har en mere betydende rolle eller indflydelse på de overordnede beslutninger i organisationer? Hvor ofte udfordrer den interne eventansvarlige mon det af ledelsen fastlagte content?

 

Top-billede fra Alpha Stock Images 

 

Claus Sneppen

Claus Sneppen er ejer af og direktør i konsulentvirksomheden 3rdDimension, bestyrelsesmedlem i tænketanken Morgendagens Møder og foredragsholder

Relaterede nyheder