Log ind

Bliver virtual reality en fast komponent i fremtidens konference?

Af Alexander Melchior | 3 december, 2018 | 6 min | #Tech

Nye teknologier som virtual reality kan ændre møde- og konferenceindustrien, men hvilken værditilførelse og muligheder medfører de egentlig? meetly var til Dansk ITs SummIT og testede den nye teknologi.

De fleste aktører i industrien har efterhånden fået øjnene op for, at nye teknologier som virtual reality (VR) og augmented reality (AR) potentielt kan ændre hverdagen drastisk både for mødeplanlæggere, venues og deltagere.

Vi har længe benyttet os af virtuelle og hybrid møder over skype eller anden videoteknologi, men alligevel har det fysiske møde mellem mennesker vist sig, at indeholde en værdi der er svær at genskabe igennem videomøder.

Video og hybridmøder kan være nyttige til korte informationsudvekslinger og de er logistisk nemmere arrangere, men til større præsentationer, foredrag eller møder kan det være svært at holde deltagernes koncentration.

På trods af de stadige problemer med virtuelle møder, står det efterhånden klart for de fleste fagpersoner, at teknologier som VR og AR vil få en rolle at spille i industrien. Spørgsmålene er hvilken og hvor stor?

Alle deltagere til Reni Friis oplæg om VeriSM fik udleveret et par Oculus Go briller. Teknologien var leveret af VR-leverandøren Virsabi.

Disse spørgsmål var naturlige at overveje som optakt til Dansk ITs konference SummIT der løb af stablen på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i sidste uge. Konferencen der var sat i søen for at bane vejen for en ny og gentænkt IT organisation.

Konferencen præsenterede et hav af nye teknologier, metoder og IT-løsninger, men særlig interessant var et oplæg fra Reni Friis, partner i konsulent virksomheden Valcon. Oplægget var arrangeret i samarbejde med VR-leverandøren Virsabi, hvis fokus er at levere den nye teknologi til virksomheder.

Friis oplæg handlede om VeriSM en ny interessant service management model, men det var egentlig ikke selve indholdet i Friis’ oplæg der var af særlig interesse for emnet her, men istedet måden hvorpå det blev leveret. Friis var nemlig ikke tilstede fysisk ved konferencen, men befandt sig 25 kilometer væk på Teknologisk Institut i Taastrup. Oplægget foregik nemlig igennem virtual reality, og Friis blev gengivet af et 360 graders kamera til de godt og vel 30 deltagere der var blevet udstyret med Facebooks nyeste VR brille Oculus Go og et par tilhørende høretelefoner.

Friis tonede så frem, dog med 40 sekunders forsinkelse, i VR-brillen og vi deltagere befandt os nu på magisk vis på teknologisk institut med hende, omend et lidt kedeligt sted at blive transporteret hen når nu man tager VR-briller på. Oplægget forløb uden de store problematikker omkring forbindelse og lyd som man ellers kunne frygte.

 

Oplevelser der skal designes

Alligevel er der stadig nogle børnesygdomme der skal diagnostiseres og kureres før teknologien vil få fast greb i industrien. Disse problematikker blev også tydeliggjort i den efterfølgende diskussion og evaluering med deltagerne.

Først og fremmest er der stadig nogle helt grundlæggende problemer med netværk der skal løses, så forsinkelsen på 40 sekunder elimineres før teknologien er brugbar i realtid på konferencer med debat og spørgsmål fra deltagere. Derefter er der grundlæggende spørgsmål ved brugbarheden af VR til konferencer. F.eks. eliminerer VR-brillen muligheden for at tage noter, interagere med andre deltagere eller f.eks. at nyde den kop kaffe jeg lige havde fået skænket.

Kommentarerne fra de andre deltagere ved oplægget på SummIT fokuserede da også på at AR måske har mere potentiale i oplæg der kræver interaktion eller handling fra deltagerne. Her kan man nemlig både interagere med den virkelig verden og den virtuelle på samme gang. Derudover kan VR være yderst brugbart i til informations overleveringer eller talks hvor der ikke er behov for at tage noter (f.eks. af mere underholdningsmæssig karakter) 

De nye teknologier er ustoppelige, så lad os da endelig starte diskussionen om hvordan vi kan bruge teknologien til fortsat at skabe oplevelser og fokusere på den menneskelige værdi af mødet — teknologien er ikke målet men blot vejen dertil.

Reni Friis’ oplæg var et lysende eksempel på, at der er aktører i den danske industri der er drivkræfter i at udvikle denne nye teknologi henimod et stadie hvor den ikke bare er brugbar men værdiskabende. Samt at vi er nået til et punkt, hvor teknologien er ved at være der, og vi kan fokusere på noget der er essentielt etableringen i møder, events og konferencer; nemlig oplevelsesdesign.

Der var nemlig bred enighed fra både deltagere og arrangører at en essentiel aspekt af fremtidsudsigterne for VR i industrien afhænger af hvordan vi i fremtiden tænker møde oplevelser ind i den nye teknologi. For selvom teknologien har tilført nye muligheder, handler det om, præcis ligesom ved fysiske møder, at skabe en oplevelse for deltageren, og det kræver kreative producere og mere end bare teknisk snilde.

Der går stadig noget tid før VR og AR bliver en fast del af møde- og eventindustrien, men indsatsen fra Reni Friis, Valcon, Virsabi og Dansk IT viser at diskussionen går i den rigtig retning.

De nye teknologier er ustoppelige, så lad os da endelig starte diskussionen om hvordan vi kan bruge teknologien til fortsat at skabe oplevelser og fokusere på den menneskelige værdi af mødet — teknologien er ikke målet men blot vejen dertil

Læs også: 

Virtuelle møder kan ikke erstatte fysiske møder, men kan virtual reality tilføje en ny dimension?

Relaterede nyheder